DANIELLA

Daniella Rubinovitz
English Dutch Daniella has a particular vision for the meaning behind artwork. Daniella guides individuals to access their inner guide through art for personal and business success. Daniella offers individuals to experience their gift of creativity through a connection with their own physical body, etheric body, soul body and human spirit. She combines brain technology through a balanced flow between the left and right hemisphere.

Daniella is gifted at inviting people to discover their uniqueness, confidence and improvisational spirit to allow creative juices to flow judgment free. Clients say she is energetic, insightful and she exudes a contagiously positive mindset. Her passion is to work with individuals who want to connect with their instinctual creativity, and who want to visually connect with their feelings.

Daniella is the owner of Atelier Molenpad, the Intuitive Painting Center for adults in the heart of Amsterdam. This Atelier is a center for intuitive art, where Daniella creates applications for personal development through art. In this location she offers intuitive painting courses and retreats for both local and international participants. Daniella created a Blueprint program, which offers participants at all levels, a guide to the process of emotional ecstasy of colors, light and dark, lines, movement and form.

Daniella is an artist, (DANIELLA’s ARTIST WEBSITE) creating art installations. She works both two and three dimensional in a sculptural mediums where she can express with light, dark, colors, line and forms. Her work has been exhibited in New York, Netherlands, Denmark, Germany and Italy.

Daniella has had several lives, both in corporate and in the fine art world. She completed her Bachelor of Fine Art Degree in Tufts University and The School of Museum of Fine Arts. Then after she completed her Master of Industrial Design Degree at Pratt Institute in New York, she worked as a design professional, in conceptual design for products, displays, and color research. This work was done for customers such as Armani, Barney’s Display, Oleg Cassini, and many more.

Later she worked nine years for Lucent Technologies as an industrial designer and member of technical staff. While at Lucent, she obtained an Executive Master of Business Administration in Technology Management Degree from Stevens Institute and obtained two United States patents for communications equipment technology.

Out of inspiration to deepen her knowledge of the psychological effects of light and dark, colors, lines and shapes, Daniella completed her Bachelor of Art Therapy Degree from the College of Leiden. There she studied with Wil Uitgeest and Marieke Mulder. Daniella has worked with children at the British School of Amsterdam and the inner child of psychosomatic adult clients, at the Eikenboom, Center for Psychosomatic in Zeist as an Art Therapist. At this center she worked with Margot Groenewoud.

Daniella Rubinovitz

English Dutch

Daniella Rubinovitz, heeft een specifieke visie voor de betekenis van een kunstwerk. Daniella geeft individuen toegang tot de pure ziel, door middel van kunst, dit voor persoonlijk en zakelijk succes. Daniella biedt individuen de ervaring van creatieve gedachten, door een verbinding met hun eigen fysieke lichaam, etherische lichaam, de ziel en de menselijke geest. Ze maakt ook gebruik van hersentechnologie door een gebalanseerde stroom tussen de linker en rechter hersenhelft.

Daniella laat mensen hun eigenheid, vertrouwen en improviserende geest ontdekken om zo zonder oordeel, de creatieve sappen te laten stromen. Cliënten beschrijven haar als energiek, inzichtelijk en ze straalt een aanstekelijke positieve mentaliteit uit die precies in de kern raakt. Haar passie is, werken met individuen die in contact willen komen met hun instinctieve creativiteit en visueel vorm willen geven aan hun bron.


Daniella is de eigenaar van Atelier Molenpad, een intuïtief schildercentrum voor volwassenen in het hart van Amsterdam. Dit atelier is een centrum voor intuïtieve kunst, waar Daniella producttoepassingen creëert voor persoonlijke ontwikkeling door middel van kunst. Op deze locatie biedt ze intuïtieve schildercursussen en retraites aan voor zowel lokale als internationale deelnemers. Daniella heeft een Blauwdruk programma gecreëerd, dat deelnemers op welk niveau dan ook, een leidraad biedt tot de emotionele extase van kleuren, licht en donker, lijnen, beweging en vorm.
Daniella is ook een getalenteerd beeldend kunstenaar (DANIELLA’s KUNST WEBSITE) in zowel twee- als driedimensionale werken. Dit in een beeldend verband, waarin ze zich kan uiten door middel van licht, donker, kleuren, lijnen en vormen. Ze maakt veelal gebruik van verf, glas en hout in haar werk. Haar werk was te zien geweest in Argentinië, New York, Nederland, Denemarken, Duitsland en Italië.
Daniella heeft verschillende levens geleefd, zowel in de zakelijke als in de wereld van de beeldende kunst. Ze behaalde haar Bachelor in beeldende kunst aan Tufts University en The School of the Museum of Fine Arts. Nadat ze haar Master in industriële vormgeving had gehaald aan Pratt Institute in New York, werkte ze als ontwerpprofessional aan een conceptueel ontwerponderzoek naar producten, displays en kleur. Dit werk deed ze voor klanten als Armani, Barney’s Display, Oleg Cassini, en vele anderen.

Later werkte ze negen jaar voor Lucent Technologies als industrieel ontwerpster en was ze onderdeel van het technisch personeel. In de tijd dat ze bij Lucent werkte, behaalde ze een Executive Master of Business Administration in Technology Management aan Stevens Institute. Daarnaast behaalde ze twee Amerikaanse patenten voor communicatieve apparatuurstechnologie. Door haar inspiratie om haar kennis te verdiepen van de psychologische effecten van licht en donker, kleuren, lijnen en vormen, behaalde ze haar Bachelor in Kunsttherapie aan het College in Leiden. Daar studeerde zij met Wil Uitgeest en Marieke Mulder. Daniella heeft met kinderen gewerkt op de Britisch School of Amsterdam en als Kunst Therapeut met volwassen psychomatische cliënten bij Eikenboom, een centrum voor psychomatiek in Zeist. Bij dit centrum werkte ze met Margot Groenewoud.

Paste your AdWords Remarketing code here color line form intuitive painting drawing expressive amsterdam